Бузівський заклад дошкільної освіти "Сонечко"

 

Сторінка фізінструктора

Фізичний інструктор - Ткаченко Ірина Борисівна

 

 

 

 
"Фізичні вправи можуть замінити безліч ліків, а жодні ліки в світі не можуть замінити фізичних вправ"
(Анджело Моссо)
Фізичне виховання дошкільнят – організований процес, спрямований на їхній фізичний розвиток, рухову, фізичну підготовку до  творчої життєдіяльності, набуття знань, умінь та навичок з фізичної культури.

 
Наш дошкільний навчальний заклад має великі можливості для зміцнення здоров’я, покращення фізичного розвитку дітей, їхньої рухової активності. Саме тому, відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру», «Національної доктрини розвитку освіти», Базовому компоненту дошкільної освіти фізичне виховання дошкільнят,  робота в ДНЗ
спрямована насамперед на охорону та зміцнення психічного та фізичного здоров’я дітей, підвищення захисних сил організму, виховання стійкого інтересу до рухової активності, звички до здорового способу життя.
 
Уся навчально-виховна робота з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку здійснюється з урахуванням стану здоров’я, самопочуття, рівня фізичного та психічного розвитку і підготовленості дітей, родинних побажань і пропозицій. Фізичне виховання в ДНЗ реалізовується шляхом проведення обов’язкових занять відповідно до розкладу та режиму, виконання фізкультурно-оздоровчих заходів. Сумарний обсяг рухової активності, що здійснюється дітьми у процесі щоденної життєдіяльності, базується на їх індивідуальних можливостях та задовольняє їх біологічну потребу в рухах.
 
Форми фізичного виховання дітей дошкільного віку досить різноманітні. Це заняття фізичними вправами, рухливі ігри, ранкова гімнастика, спортивні розваги, прогулянки. Крім того, і на музичних заняттях широко застосовуються фізичні вправи, танці, елементи танців, які також сприяють вирішенню завдань фізичного виховання. У дитячому садку всіх форм фізичного виховання відведене певне місце в режимі дня. Вони пов'язані між собою, доповнюють один одного і проводяться в обов'язковому порядку.
 
На заняттях діти виконують:
 
  • загально-розвивальні вправи (біг, стрибки та  інше) з поступовим збільшенням навантаження;
  • вправи корегуючого спрямування (для профілактики порушення постави та плоскостопості);
  • вправи для формування певних фізичних якостей та навиків, для впливу на різні м'язові групи з поступовим розподілом навантажень;
  • рухливі ігри.

В теплу пору року заняття з фізкультури проводяться на свіжому повітрі — на спортивному майданчику, а в холодну пору року — в спортивному залі.
Велике значення має рухова активність в ранковий час. Для її забезпечення в нашому садочку
щоденно проводиться ранкова гімнастика. За допомогою загально-розвиваючих вправ дітки активізуються та налаштовуються на подальшу роботу. Дуже важливо, щоб виконання вправ ранкової гімнастики увійшло в звичку, тому ми радимо батькам, на власному прикладі, показувати дітям необхідність її виконання.
 
Поради батькам:
 
  • щоденно виконуйте разом з дитиною ранкову гімнастику, виходьте на прогулянки;
  • разом з дитиною здійснюйте пішохідні прогулянки та туристичні походи;
  • залучайте дитину до виконання основних рухів — ходьба, біг, стрибки, вправи з м'ячем, лазіння, повзання...
  • грайте з дитиною в рухливі та спортивні ігри;
  • беріть участь разом з дитиною у проведенні спортивних свят, розваг, що організовуються дошкільним закладом;
  • катайтеся разом з дитиною на велосипеді, роликах, грайте у бадмінтон, теніс, футбол, стрибайте на скакалці

 
Вимоги до проведення походів за межі дошкільного закладу


Одне із основних завдань, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» – збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини.
Проблеми фізичного розвитку дошкільнят, зміцнення та збереження їхнього здоров’я ніколи не втрачають своєї актуальності. Особливо це стосується умов сьогодення, оскільки в умовах активного впровадження комп’ютерних технологій різко знизилась рухова активність дітей, як наслідок підвищився відсоток дітей з ослабленим здоров’ям. Саме тому, відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру і спорт», Базового компоненту дошкільної освіти фізичне виховання дошкільнят є обов’язковою складовою повноцінного розвитку дітей й спрямоване насамперед на охорону та зміцнення їх психічного та фізичного здоров’я, підвищення захисних сил організму, виховання стійкого інтересу до рухової активності, звички до здорового способу життя, формування життєво-необхідних рухових умінь, навичок та фізичних якостей (швидкість, спритність, витривалість, гнучкість), формування культури здоров’я.
Фізичному вихованню сприяє створення відповідних умов (раціонального режиму, харчування та ін.), урізноманітнення організаційних форм фізичного виховання (заняття, ранкова гімнастика, рухливі ігри тощо), підвищення рухової активності протягом дня та інше. Виконання фізичних вправ пов’язане з активним сприйманням навколишнього середовища, з орієнтуванням у просторі, виявленням вольових якостей, різноманітних емоційних переживань.
Фізкультурно-оздоровча робота в нашому дошкільному закладі організована відповідно до вимог Базового компоненту, програми розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля». В своїй діяльності педагогічний колектив керується рядом нормативних документів, що регламентують порядок організації і змісту роботи з фізичного виховання з дітьми дошкільного віку. А саме:
- Закони України: « Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру і спорт»
- Спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 21 квітня 2005 року №242/178 «Про посилення роботи щодо профілактики захворюваності та формування здорового способу життя».
- Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 2 серпня 2005 року №458
- Методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України (додаток до листа від 16.08 2010.№1/9-563) «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу».

Методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України (додаток до листа від 16.08 2010.№1/9-563) «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу».
Походи за межі дошкільного закладу (дитячий туризм) проводяться з дітьми, починаючи з молодшого дошкільного віку. Вихователь має ретельно готуватися до їх проведення: продумувати маршрут руху і спосіб пересування, визначати та вивчати місця зупинок і відпочинку, враховувати при цьому всі природні умови для проведення вправ з удосконалення рухових навичок (наявність струмочків, гірок, повалених дерев тощо). До місця призначення діти можуть іти вільно, групуючись за бажанням; шикування парами використовується при переходах вулиць, шосе.
Тривалість переходу в один бік (від дошкільного закладу до місця кінцевої зупинки) становить для дітей четвертого року життя 15-20 хв., п’ятого року життя – 20-25 хв., шостого року життя – 25-30 хв.
Під час походів використовують вправи з основних рухів, рухливі ігри з використанням дрібних фізкультурних знарядь та природних умов, а також передбачаються проведення спостережень в природі та навколишньому оточенні, елементарні бесіди, короткі розповіді краєзнавчого, екологічного спрямування, дидактичні ігри тощо. Не можна підмінятипоходи за межі дошкільного закладу цільовими прогулянками та екскурсіями – вони посідають самостійне місце в освітньому процесі як форми ознайомлення дітей з природним, предметним і соціальним довкіллям. Основна мета дитячого туризму в умовах дошкільного закладу – оздоровлення малят, запобігання гіподинамії, оптимізація рухового режиму, вдосконалення рухових навичок.

 


ФІЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВЧІ ПРОГУЛЯНКИ
Сьогодні як ніколи гостро стоїть проблема переорієнтування змісту освіти в бік оздоровлення дітей, створення умов для повноцінного, всебічного розвитку особистості. Сприяти розв'язанню цієї проблеми на рівні дошкільних навчальних закладів може раціональна організація системи фізичного виховання, в томучислі використання дитячого туризму. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Умови впровадження фізичної культури в навчально-виховний процес дошкільної установи аналізували С. Лайзане, О. Вікулов, І. Бутін, М. Єфименко. Завдання даного дослідження полягає у вивченні і теоретичному обгрунтуванні умов та аспектів планування та організації туристичної діяльності дошкільнят. Виклад основного матеріалу. Туризм як нетрадиційна форма відпочинку та оздоровлення формування життєвої компетентності набув сьогодні великого поширення. Пішохідні прогулянки та екскурсії за межи дитячої установи представляють собою вид дитячого туризму. У походах та переходах, як правило, комплексно реалізуються екологічні, краєзнавчі, тренувальні, оздоровчі тавласне туристичні завдання. Завдання оздоровлення в туристичних походах розв'язуються через правильну побудову розпорядку дня, раціонально організоване проходження маршруту з дотриманнямоптимальногочергування фізичного навантаження та активного відпочинку, доцільне використання впливу природних чинників на всі системи організму, дотримання правил особистої та громадської гігієни. Дитячий туризм дає змогу не тільки коригувати розвиток рухової сфери дошкільнят, а й формувати їхні особистісні якості, зокрема сприяє формуванню здатності прогнозувати результати власної діяльності та поведінки, створює умови для розвитку прагнення пізнати навколишній світ, самих себе, свої можливості. Таким чином, туризм як форма роботи складається з трьох важливихаспектів: оздоровчого, виховного й пізнавального.
Виокремлюємо такі форми і види туристичної діяльності, як пішохідні переходи, прогулянки - походи, екскурсії, цільові прогулянки, походи вихідного дня разом з батьками тощо. Під час яких діти ознайомлюються з правилами поведінки у природі, на маршруті, набувають початкових навичок орієнтування на місцевості, опановують основні елементи техніки туризму, освоюють основи топографії (план, карта місцевості, вивчають умовні знаки на карті, складають план спортзали, групової кімнати, території визначає два етапи організації та проведення туристичних походів і свят. А саме:
− Етап 1 (підготовчий) – під час якого з дітьми проводять попередні бесіди, тематичні заняття, розробку маршрутів для кожної групи та інше.
− Етап 2 (основний) — організація і проведення свята з участю казкових персонажів, звикористанням ігрових атрибутів.
Завдання:
Першого – підготовчого етапу, полягає в детальному планування та розробці маршруту для кожної вікової категорії із місцями зупинок та змістом діяльності на них; у визначенні вимог до одягу та взуття, туристського спорядження та фізкультурного обладнання, необхідних для проведення заходу, враховуючи пору року.
Другий етап – організаційний, включає в себе проведення попередніх бесід з батьками і дошкільнятами, різноманітних конкурсів малюнків на туристську тематику, краєзнавчих занять, екологічних проектів. Разом із вихователями, під час трудової діяльності виготовляються маршрутністрічки та картки. На заняттях з фізичного виховання необхідно провести ігри-вправи з прийомами страховки і самостраховки.
Основний етап – це, власне, етап проведення туристичного походу, результат та еффективність якого залежить від двох попередніх. І наступний, підсумковий, це етап презентації заходу малятам, батькам, колегам, оформлення стендів і стенгазет тощо.
Програма походу, як правило, включає: виконання різноманітних завдань по дорозі; подолання смуги перешкод; розгортання та згортання біваку; театралізовані ігри, співи, хороводи; туристичний обід; відпочинок; різноманітні конкурси та змагання тощо.
Відомо, що одноманітні тренування з будь-якого виду спорту призводять до швидкої фізичної і психічної втоми спортсменів. Туризм є однією з найбільш вих форм організації оздоровлення і фізичного виховання саме завдяки різноманітності походів, змагань, зльотів, позитивному емоційному сприйняттю природи на маршрутах. Спеціальні вправи допомагають відпрацьовувати технічні й тактичні прийоми, розвивати необхідні фізичні якості в невимушеній обстановці.
Необхідні в туристичному поході вміння й навички установки біваку, складання рюкзака, розкладання багаття, пересування на місцевості, подолання перешкод, надання першої медичної допомоги, педагоги закладу пропонують набувати в умовах занять з фізичного виховання і розвагах в спортивному залі і просто неба.До організації та проведення туристичних походів і свят необхідно залучати батьків, фахівців туристичних клубів, тощо.
Прогулянки за межі дитячого садка на природу (пішохідні переходи) здійснюють у першу половину дня. Пішохідні переходи являють велику цінність для зміцнення здоров'я дітей 4—7 років і формування рухових умінь та навичок бігу, ходьби, метання, підлізання, стрибків та інших рухів. Рухова діяльність у поєднанні зі свіжим повітрям, сонцем підвищує захисні реакції організму дітей, загартовує їх. Навколишня природа, різноманітні враження збагачують знання, виховують естетичні почуття дітей. Під час проведення пішохідних переходів необхідно вчити дітей дотриму-ватися дисципліни та ознайомлювати їх з правилами дій пішоходів на вулиці. Дітям пропонують ходьбу та біг між деревами, переступання через гілки, пеньки, канавку; підлізання під низько опущені гілки дерев або чагарників: стрибки з пеньків, підстрибування з діставанням гілок дерев, кущів; метан¬ня шишок, каштанів у ціль (дерево, пеньок) або на дальність. На лузі: ходьба та біг по траві з високим підніманням стегна; перестрибування через купинка або невисокі кущики; ходьба босоніж по траві тощо. На березі водойми (річки, озера): ходьба та біг по піску, гальці; ходьба. ступаючи "слід у слід", метання каміння у воду, стрибки у довжину та висоту з місця на піску. В усіх вікових групах під час пішохідних переходів доцільно проводити рухливі ігри та ігрові вправи. У старших групах виправдовує себе проведення ігор, які об'єднані єдиним сюжетом: "Мисливці", "Мандрівники". "Слідопити" та ін. На маршрутах грають в ігри: "Пошукаємо лисичку", "Знайдемо грибок", "Якого листя більше", "Відшукаймо зайця" тощо. Узимку переходи для старших дошкільнят планують з використанням лиж та санок. Діти можуть іти пішки до місця, де є гірки, з яких вони кататимуться. Необхідним моментом в організації пішохідних переходів є дозування навантаження на організм дітей і правильна регламентація їхньої рухової діяльності з урахуванням стану здоров'я. Так, рухова активність ослаблених дітей на маршруті складає 10-15 %, здорових-20-55 % загального рухового режим). Отже, регулярне проведення пішохідних переходів дозволяє значно підвищити руховий режим дошкільнят у цей день, покращити рухову підготовленість та дає дітям естетичне задоволення від спілкування з природою.
Особливої підготовки потребує організація пішохідного переходу (дитячий туризм, заняття-похід), тривалість якого: 15-20хв в один бік в другій молодшій групі, 20-25хв - в середній групі, 25-30хв - в старшій групі. Не можна підміняти пішохідні переходи цільовими прогулянками та екскурсіями за межі дитячого закладу. Основна мета пішохідних переходів - оздоровлення дітей, запобігання гіподинамії, вдосконалення рухових навичок в природних умовах та розвиток фізичної витривалості. Основна мета цільових прогулянок - ознайомлення дітей з природою, її явищами в різні пори року (переважно на початку кожного кварталу).
Підготовка до пішохідного переходу:
1. Визначення мети переходу.
2. Розроблення маршруту.
3. Продумування способу пересування (пішки, на санках, на велосипеді, на лижах).
4. Визначення місць для відпочинку.
5. Підбір фізичних вправ, які будуть використовуватися на шляху.
6. Планування рухової діяльності на кінцевому пункті.
7. Підбір необхідного обладнання, інвентарю, перевірка його цілісності.
8. Попередження заздалегідь батьків і дітей про пішохідний перехід (щоб правильно дитину одягнути та взути).
9. Формування знань про отруйні гриби, ягоди, рослини в даній місцевості.
10. Вивчення правил дорожнього руху.
11. Перед виходом з дитячого садка попередити завідувачку (методиста).
12. Визначити не менше двох дорослих, які будуть іти з дітьми.
13. Перевірити, як одягнені діти, чи зручне взуття.
14. Правильно розставити дітей (по одному або парами): попереду діти - із середнім темпом ходьби; всередині - повільних дітей із швидкими, менш організованими та дисциплінованими; позаду - найбільш організованих дітей.
15. Взяти з собою кип'ячену воду та аптечку.
Що повинно бути в аптечці:
- вата, бинти стерильні, бинти прості;
- йод, зеленка;
- 3,1% розчин марганцю чи перекис водню;
- нашатирний спирт;
- сода харчова;
- джгут;
- настойка валеріани (5-7 крапель на дитину);
- вазелін, синтоміцинова мазь.
Методичні рекомендації до проведення пішохідного переходу:
1. Пішохідний перехід планувати лише у дні, коли немає фізкультури.
2. Планувати лише за наявності природно-ландшафтних умов: лісу, лугу, поля, водойми, лісосмуги, парку, стадіону тощо.
3. Основне завдання переходів: зміцнити здоров'я дітей, запобігти гіподинамії, вдосконалити рухові навички у природних умовах, розвивати фізичну витривалість.
4. Пішохідні переходи (дитячий туризм, прогулянки-походи) проводяться з ІІ молодшої групи. Їх тривалість становить:
в ІІ молодшій групі 15-20хв в один бік; у середній групі - 20-25хв в один бік; у старшій групі - 25-30хв в один бік.
5. Під час пішохідного переходу діти виконують різновиди ходьби та бігу; основні рухи в природних умовах: ходять і бігають між деревами, переступають з кореневища на кореневище, метають шишки у стовбур дерева, стрибають з пеньків тощо; грають у рухливі ігри.
6. Під час відпочинку (5-10хв) спостерігають у природі: за комахами, метеликами, птахами тощо; грають у спокійні ігри, виготовляють саморобку з природного матеріалу.
7. Довжина шляху в один бік не повинна перевищувати для дітей ІІ молодшої та середньої групи - 1,5км, для старшої групи до 2км. Після кожних 15хв. ходьби потрібно робити короткочасні (4-5хв.) зупинки для відпочинку дітей.
8. Повернення назад до дитячого садка бажано робити найкоротшим шляхом (по можливості).
Програма пішохідного переходу
(дитячого туризму, прогулянки-походу):
• виконання різноманітних завдань по дорозі;
• подолання смуги перешкод;
• театралізовані ігри, співи, хороводи;
• туристичний обід (по можливості);
• відпочинок;
• різноманітні конкурси, ігри-естафети, змагання тощо.

Піший перехід до парку
Мета: продовжувати вправляти дітей у різних видах ходьби в природномудля дітей темпі (високо піднімаючи коліна, малими та широкими кроками,"змійкою"); вправляти у метанні на дальність однією рукою; вдосконалювативміння стрибати вгору, намагаючись торкнутись обома руками предмета; розвивати швидкість, спритність, силу, влучність, бажання досягти мети.
Матеріали: шишки, мотузка, повітряна кулька, прапорці.
1. Перехід до парку в колоні по одному, парами; перешикуванням; зграйкою.
Ходьба малими та широкими кроками; "змійкою"; з високим підніманням колін;звичайна ходьба. Біг у повільному темпі на відстань 150 м.
2. На місці стоянки:
а) метання в ціль однією рукою;
б) рухлива гра "Підстрибни і доторкнися" (стрибки у висоту на двох ногах);
в) рухлива гра "Прапорці" (ходьба і біг "змійкою", в різному темпі);
г) ігри з вітром: "Веселі стрічки", "Вітрячки", "Кленові носики";
ґ) рухлива гра "Знайди собі пару" (ходьба, біг, орієнтування упросторі).
4. Повернення до дитячого садка. Звернути увагу на безпек; вуличного руху.
Піший перехід до спортивного майданчика
Мета: вдосконалювати вміння дітей шикуватися в колону парами, ходити вколоні та по колу, не тримаючись за руки; вправляти в умінні лазитиприставним кроком по гімнастичній драбині та кидати м'яч у вертикальну ціль(в обруч); розвивати окомір, координацію; виховувати дружні стосунки.
1. Ходьба в колоні із зупинками за сигналом вихователя (2-3 зупинки), ходьбаприставними кроками вперед. Біг невеличкими групами в одному напрямі, біг у колоні по звивистій доріжці.
2. На місці стоянки:
а) спостереження за станом погоди, змінами, що відбулися у природі зприходом весни;
б) рухлива гра "Поверни м'яч" (кидання м'яча двома руками у вертикальнуціль);
в) рухлива гра "Дістань стрічку" (лазіння).
3. Повернення до дитячого садка.

Піший перехід навколо дитячого садка
Мета: вчити дітей іти, не тримаючись за руки, додержуючи відстань відпопередньої пари на один крок. Ходити у звичному для дітей темпі двома переходами (по 20 хв кожний) з активним відпочинком між ними.
Перерву влаштувати тривалістю 5-10 хвилин. Під час перерви провести
спостереження за сюжетно-рольовою грою "Транспорт" дітей старшої групи. Ходьба поколоді (перший раз - руки в сторони, другий - на поясі, третій - звичайна ходьба).
Рухлива гра "Трамвай".
Піший перехід вулицею, на якій знаходиться дитячий садок
Мета: продовжувати вчити дітей долати пішохідні переходи тривалістю 25 хвилин в один кінець, ходити у природному темпі, додержуючи відстані між парами один крок. Розвивати увагу та витримку.
Після половини переходу влаштувати перерву тривалістю 10хвилин. Під час перерви провести спостереження за рухом транспорту на проїжджій частині вулиці. Стрибки на двох ногах з просуванням вперед.
Рухлива гра "Кольорові автомобілі".